Brandhout

de beste kwaliteit brandhout wordt verkregen door het hout steeds opnieuw te klieven. Hierdoor droogt het vocht in het hout beter. Het hout dient bij voorkeur ook bewaard te worden in een verluchte ruimte, maar moet ook zeker beschut zijn tegen neerslag. Als hout buiten wordt bewaard op een beschutte plek doet u er goed aan openingen in de opstapeling te laten zodat de wind het droogproces kan versnellen.

Gekliefd haardhout / kachelhout

Op zoek naar haardhout / kachelhout dat u zo in de kachel kunt gooien? Gekliefd hout is ideaal voor verbranding in houtkachels als haardhout / kachelhout. Dankzij het klieven verkrijgt het hout een groter oppervlak waarmee het contact maakt met lucht. Hierdoor droogt het hout namelijk sneller in en brandt het nog beter. Kleinere stukken gekliefd haardhout / kachelhout worden ook vaker gebruikt als aanmaakhout.

Verschil in soort

Qua temperaturen is er vrij weinig verschil in de diverse houtsoorten, hoewel de soorten vlammen en het verbrandingsproces van de soorten wel degelijk sterk van elkaar verschillen. Hardhout zou bijvoorbeeld grotere vlammen geven en het verkoolde hardhout zou ook nog eens langer blijven gloeien. De overige houtsoorten zijn ook zeer goed voor een houtkachel, maar het verbrandingsproces is veel sneller. Het hangt dus zeker van uw kachel af welke soort hout het meest geschikt zou kunnen zijn.

Schadelijke producten in hout

Voor uw eigen gezondheid, de gezondheid van uw buren, maar ook vanwege het milieu past u op met schadelijke stoffen die in het hout zijn verwerkt. Mocht u hout aankopen, dan doet u er goed aan dit voor de verkoop te vragen. Bij voorkeur stookt u haardhout dat niet bewerkt is geweest, of uitsluitend bewerkt is met andere natuurlijke producten. Zo komen er zeer weinig schadelijke gassen vrij.